Wiosenne sprzątanie łowiska "Glinianka" 26.03.2023 rok

Po mimo zimnej niedzieli przybyło na sprzątanie sporo chętnych seniorów oraz młodzieży. Dziękujemy. Zarząd Koła 75.