Koło nr 75

Zawody spławikowe

W dniu 11.11.2023 roku / sobota / na łowisku "Glinianka" odbędą się

zawody spławikowe - zamknięcie sezonu.

Zbiórka zainteresowanych wędkarzy do godziny 6,30 pod wiatą łowiska.

Po losowaniu i odprawie sędziowskiej start 8,00 do 13,00.

Na zakończenie zapraszamy na wspólny ciepły posiłek.

Zapraszamy.

Zarząd Koła 75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło nr 75 w Ożarowie Mazowieckim

ZAWIADOMIENIE

w dniu 18.11.2023 roku o godzinie 9,00 (w pierwszym terminie), o godzinie 9,30 ( w drugim terminie)

w ul. Konotopska 6 / siedziba starego "Uśmiechu"/

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD;

1. Otwarcie obrad,wybór przewodniczącego,zastępcy,sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła.

3. Wybór komisji ; Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

5. Protokół Komisji Mandatowej - Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.

6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła - za okres od 1 pażdziernika 2022 do 31 grudnia 2022 r.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022r.

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023r.

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego łowiska za okres od 1 pażdziernika 2022 do 31 grudnia 2022r.

12. Przedstawienie sprawozdania finansowego łowiska za 2022 r.

13. Przedstawienie sprawozdania finansowego łowiska za okres od 1 stycznia do 30 września 2023r.

14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła

15. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym 2022 r.

16. Przedstawienie i omówienie projektu działania Koła na rok 2024.

17. Przedstawienie i omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2024.

18 Dyskusja.

19. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koła

20. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych łowiska.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania członków koła do wykonania pracy na rzecz koła.

22. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą składek członkowskich.

23. Podjęcie uchwał w sprawie; planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2024 r.Upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian.

24. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu i Zarządu Koła.

25. Wolne wnioski.

26. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

ZARZĄD KOŁA 75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA

Od 29.12.2022 roku ruszyła sprzedaż zezwoleń na łowisko ,,GLINIANKA"na 2023 rok

 Opłaty za znaczki i zezwolenia na 2023 rok 

można zakupić codziennie u pani skarbnik

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

tel. 505183808 przy ul. Witosa 24,

lub co pierwszy i trzeci czwartek miesiąca /od września/ w godzinach 18 - 20

w siedzibie Koła 75

przy ul. Konotopa 6 stary "Uśmiech" do końca 2023 roku.

 Zapraszamy.

Zarząd Koła PZW nr 75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DO WIADOMOŚCI DLA WĘDKARZY KOŁA 75

W dniu 03-04.06.2023 roku na Mistrzostwach Spinningowych Okręgu Mazowieckiego

Jakub Nikiel czterokrotny mistrz Okręgu w kategori juniorów zdobył VI miejsce już jako senior.

Dziękujemy i życzymy mu dalszych sukcesów na 2023 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mistrzowie Podlodowi Koła PZW 75 na 2018 - 2023 rok

         1. miejsce - Puścion Dariusz

                 2. miejsce - Kostrzewski Ryszard

     3. miejsce - Nowicki Piotr

WYNIKI

Mistrzowie spławikowi koła 75 na 2023 rok

            1. miejsce - Pisarski Damian

      2. miejsce - Nikiel Adam

            3. miejsce - Nikiel Grzegorz

Mistrzowie spławikowi koła 75 na 2023 rok - JUNIOR

                1 miejsce - Gmochowski Krystian

2 miejsce - Nikiel Maciej

             3 miejsce - Stelmasiak Zuzanna

Mistrzowie spinningowi koła 75 na 2023 rok

                        1. miejsce - Walkiewicz Adrian

                       2. miejsce - Adamczyk Roman

              3. miejsce - Nikiel Jakub