Walne zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze Koła 75